Tilskudsmuligheder

Mange virksomheder gør brug af tilskud, når de ansætter deres første akademiker. Her kan du læse om de muligheder, virksomheder har for at få tilskud til at ansætte en akademiker.

 

Med praktik og løntilskud kan I ansætte en ny akademisk medarbej­der uden beregning eller med reduceret lønudgift for en periode. Det giver god tid til oplæring og til at få et solidt indtryk af såvel faglige som personlige kompetencer.


Ansættelse af ledige i job med løntilskud kan også give ekstra ressourcer til at afprøve eller udvikle nye forretnings-områder, som det ellers kan være svært at få tid og overskud til. Det er målet, at medarbejderen får opkvalificeret sine kompetencer og efter løntilskudsperioden enten bliver ansat på ordinære vilkår eller f.eks. i en projektstilling.

Når du overvejer at ansætte en akademiker i enten praktik eller løntilskud, er det en god ide på forhånd at overveje jobindholdet og jeres krav til den nye medarbejder, herunder:

 

  • Primære opgaver og ansvarsområder
  • Krav til faglige/personlige kompetencer


Hvis din virksomhed er klar til at kaste jer ud i en innovationsprojekt, kan du med fordel kikke nærmere på InnoBoosterordningen, hvor du kan få økonomisk støtte til at tænke nyt indenfor din virksomhed og branche.


Læs mere om de enkelte ordninger ved at følge linkene nedenfor

Løntilskud

Virksomhedspraktik

InnoBooster


Hvad gør du nu?

Kontakt Akademikerkampagnen eller dit jobcenter og hør nærmere om muligheden for at ansætte nye medarbejdere med privat løntilskud.