Hverdagen for en SMV

Hverdagen for en SMV, der mangler en akademikerhverdageniensmv

Fokus på dag til dag udfordringer

Fokus på drift

Tænker i kortsigtede strategier

Utilstrækkeligt billede af markedet, konkurrencesituationen og udviklingsmuligheder

Ejerledere har ofte:
– begrænset ledelses- og
marketingerfaring

– begrænset tid til at udvikle forretningen

Mangler klar strategiplan for udvikling

Bruger ofte kundedreven innovation dvs. producerer/
leverer kun et nyt produkt, hvis en kunde efterspørger det

Du kan læse historier om hvordan højtuddannede allerede bidrager i SMV-segmentet og hvad de laver derude, når du dykker ned i vores case samling

”Akademikere skaber vækst i private virksomheder – 68 fortællinger om et Danmark i udvikling”.