Samtalehjulet

Samtalehjulet

 

For at give dig overblik over en samtale og dens naturlige faser, har vi konstrueret samtalehjulet. Det afspejler faserne i professionelle samtaler.

Tryk på knapperne for at se hvad din rolle er, og hvordan du opnår de bedste resultater, i de 4 faser.

Den fase hvor I hilser på hinanden og evt. følges ad hen til samtalens fysiske placering.

 

Det er en god anledning til at etablere kontakten til din samtalepartner. Det er vigtigt, at der opbygges tillid, godt samtaleklima og at din samtalepartner føer, at du er interesseret i ham/hende/virksomheden.

 

 

Med “Den brændende platform” mener vi de udfordringer, som virksomheden/din samtalepartner står overfor lige nu. Det er nemlig der, hvor der er behov for din hjælp og derfor vigtigt at kende, før du kan give det tilbud, der rammer plet.

 

LYT-LYT-LYT, når der fortælles om udfordringerne.
Find ind til kernen i udfordringerne.

 

 

I beslutningsfasen skal der drøftes mulige løsninger og indsatser, der skal danne baggrund for det kommende samarbejde mellem dig og virksomheden.

 

Du skal nu se dig selv som konsulent, der byder ind på en opgave.

 

 

I den sidste fase skal du sikre dig, at den indsats, I har aftalt i beslutningsfasen, bliver realiseret – og ikke mindst sikre dig, at der er en aktiv deadline for, hvornår I igangsætter samarbejdet. Vi kalder det, at du skal “skabe fremdrift”, og det er dig der “har bolden”.