Matchevent i Slagelse

Akademikerkampagnen, Slagelse Erhverv og Slagelse Jobcenter har i samarbejde sammensat et matchevent hvor 12 af egnens private virksomheder og 50 jobsøgende akademikere fra både Slagelse kommune og København kunne mødes. Det blev en meget aktiv formiddag på det gamle Glasværk, hvor der blev talt om arbejdsopgaver, jobmuligheder – og flere aftaler kom i kalenderen hos begge parter.

12 af egnens private virksomheder og 50 jobsøgende akademikere fra både Slagelse kommune og København kunne mødes.

Samtidig kunne akademikerne få et godt indblik i Slagelse kommune som en attraktiv bopæl HVIS  jobbet skulle lande i en af dagens efterspørgende virksomheder – og virksomhederne kunne høre om muligheden for at få støtte til vækst gennem Landdistriktsvækstpiloten – en ny ordning der skal bringe vækst gennem viden til virksomhederne ude i landet.