Ansæt en

Landdistrikstvækstpilot

En landdistriktsvækstpilot har en videregående uddannelse og skal hjælpe mindre virksomheder i landdistrikter med at skabe vækst og beskæftigelse.

 

Hos Innovationsfonden kan du altid finde helt opdaterede regler for landdistriktvækstpiloten. Find dem her.

 

 

Ordningen landdistriktsvækstpilot udspringer af regeringens aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om ‘Vækst og udvikling i hele Danmark’. Aftalen betyder, at der i årene 2016-2019 årligt er afsat 10 mio. kr. til at understøtte innovationsaktiviteter hos mindre virksomheder i landdistrikterne.

 

Virksomheder i landdistrikterne med en god idé til et udviklingsprojekt – f.eks. udviklingen af nye produkter, nye markeder, services eller nye produktionsmetoder, kan søge om midler til at ansætte en person med en videregående uddannelse, der er anderledes end de nuværende medarbejderes. Personen skal spille en central rolle i at skabe, drive og udvikle projektet, og der kan bevilges midler til at betale en del af lønnen i et eller to år: 150.000 kr. hvis der søges om et et-årigt projekt og 300.000 kr., hvis projektet er to-årigt.