Kaffemøde

Find…en SMV

Her er nogle af de steder, hvor du online kan opdage, lære mere om og opsøge SMV’er

 

 

 

 

 

Brancheoversigt

IT og Teknologibranchen er kendetegnet ved specialister, der er rigtig dygtige til at udvikle it løsninger, men sjældent har blik for strukturering af den daglige drift og de administrative processer.

 

IT og Teknologivirksomhederne udbyder unikke produkter og ydelser med en stadig større efterspørgsel i en teknologisk udvikling der foregår i turbofart, og det er derfor en branche i hastig vækst. Og vækst kræver struktur og planlægning for at være en positiv udfordring for både ledelse og medarbejdere. Men ofte kan det knibe med at have styr på den organisering af virksomhedens drift og processer, der danner platform for en sund vækst – og der er derfor behov for at tilføre nye kompetencer der kan tage sig af den opgave. Mange akademiske fagligheder kan bidrage med 360 graders overblik, sans for strukturering og planlægning – og det er bla. de kompetencer der skaber værdi for virksomhederne.

 

Virkosmheder i konsulent-og rådgivningsbranchen har en stor udfordring i at holde sig skarpe på ydelserne, så de matcher udviklingen i kundernes efterspørgsel.

 

Der er stor konkurrence for virksomhederne i konsulentbranchen, hvor det er ultimativt hele tiden at skaffe  nye opgaver, nye kunder og vinde udbud for at holde liv i virksomheden. Det kræver tid og viden til hele tiden at holde sig orienteret om udbud  særligt fra den offentlige sektor der i højere grad benytter eksterne konsulentydelser, trends på løsningsdesign, nye kundegrupper og indsatsområder – der ofte afspejler den generelle samfundsudvikling.  Derfor er der ofte behov for en ny type faglighed der kan udfordre ledelsens forretningsidéer og tænke ydelser ind i ny kontekst.

 

En akademiker kan flytte både bjerge og bundlinjeresultater med konkret viden og nye værktøjer.

 

God rådgivning starter med tillid. Og det bliver rigtig godt, når man kan oversætte kundens behov til unikke løsninger med afsæt i viden om hvordan rum kan motivere til ønsket adfærd, hvordan design kan tale os ind i nye relationer – og meget mere. Vi kalder det rådgivningssalg – og det virker.

 

I design- og arkitekturbranchen er de rigtig dygtige til at skabe kreative produkter og tænke i både former, farver og rum, som mennesker trives godt i.

 

Man er også rigtig dygtig til innovation.

 

Men det er ikke altid nok når man skal tænke i vækst. Som virksomhed på et specialiseret marked skal man også tænke i strategisk kommunikation og tillidsfuld dialog med kunderne. Og det at sælge design, innovation, kultur og kreativitet er ikke det samme som at sælge støvsugere. Det kræver konkret faglig viden og evnen til formidling, der skaber tillid.

 

Digitaliseringen, internethandel og kundernes forventning om at kunne handle alle døgnets timer kræver en omstilling for mange virksomheder i detailbranchen.

 

Kunderne nås på en helt anden måde og med en ganske anden type kommunikation end klassik markedsføring kan byde på. Vi taler ikke længere om B2B eller B2C kommunikation – vi taler om ”Human- to- human”- kommunikation. Skiftet kræver ny viden og professionel fortrolighed med digital kommunikation, de sociale medier, indsigt i hvad der kan skabe god synlighed – og ikke mindst faren for ”shitstorme” som kan dræbe de fleste drømme om vækst.

 

Også produktionsvirksomheder møder globaliseringens konsekvens for markedsføringen overfor kundesegmenter med stor spredning –  både geografisk og kulturelt. Både virksomhed og produkt skal brandes på en helt anden måde for at bevare nuværende markedsandele – og erobre nye. Derfor skla branchen tilføre nye kompetencer, der kan nytænke kommunikationsstrategi og skabe markedsføring, der holder. Vi ved at mange akademikere med kommunikationsbaggrund kan dette håndværk, og at de kan vende en vigende handel til stor efterspørgsel på ganske kort tid.

 

Turistbranchen er i hastig vækst. Der er flere midler at rejse for i de fleste husholdninger og mange er vænnet til de store rejseoplevelser som et naturligt afbræk i en travl hverdag. Men turistbranchen bliver også udfordret fra flere sider.

 

Disruption har skabt nye konkurrenter på helt andre vilkår end tidligere. Og Internettet har gjort verden både større og på samme tid mere tilgængelig. Det giver adgang til nye kunder men også udfordringer fra nye konkurrenter på verdensplan. Det gør markedet mere komplekst for den enkelte virksomhed.

 

Turismen som fænomen har også ændret sig. Det er ultimativt for en virksomhed at kunne nå ind i hjertet på mange forskellige potentielle turister verden over, der køber de unikke oplevelser hjemmefra dagligstuen. Det kræver professionel markedsføring, viden om kulturelle aftryk, opfattelse af individuelle indtryk  og ikke mindst optimal brug af de sociale medier. Branding er lig med overlevelse og udvikling af produkter til nye kundesegmenter er lig med innovation – og det kan en akademiker levere.

 

Virksomhedsejere indenfor Byggeri og håndværk har ofte startet deres virksomhed, fordi de er rigtig gode håndværkere og stolte af deres fag. Men derfor behøver man jo ikke være god til forretningsudvikling eller have tid til at tænke reorganisering, substitution og kundesegmentering.

 

Branchen er præget af alvorlige flaskehalsudfordringer og det vil sige, at mange virksomheder i Byggebranchen ikke kan skaffe de fagfolk der skal til for at kunne levere til kunderne. Og vejen til undergang er manglende leverancer og kavlitetsfejl der skyldes resursemangel. Frygten for dette afholder i dag mange mindre håndværksvirksomheder fra at tænke i vækst og markedsføring – og både selvstændige håndværkere og Danmark går glip af vigtig værdistigning.

 

En akademiker kan være lige den resurse der skal tilføres for at give et 360 graders overblik, give ledersparring og ikke mindst aflaste de håndværksmæssige fagligheder på de administrative og planlægningsmæssige processer så de kan koncentrere sig om det, de er gode til. Derfor er en akademiker lige præcis den videntilførsel der skal til for at afhjælpe flaskehalsene og hjælpe en sund og god håndværksvirksomhed videre.