Højtuddannede sikrer innovation i din virksomhed

Artikel bragt online på business.dk, søndag den 18. december 2017.

Tekst: Martin Poul Pedersen

Høje tanker om sociale strukturer og relationer, og andre akademiske discipliner får sjældent meget plads på direktionsmøderne i små og mellemstore danske virksomheder, hvor vækst, udvikling og innovation i sagens natur på dagsordenen. Men det betyder, at mange risikerer at gå glip af oplagte vækstmuligheder.

 

Sådan lyder budskabet fra Akademikerkampagnen, der gennem flere år – siden 2007 – har haft succes med at fremme værdiskabende samarbejde mellem universitetsuddannede og virksomheder. Og argumenterne er uden tvivl værd at lytte til for virksomhedsejere med fokus på innovation og forretningsudvikling.

 

“Virksomheder befinder sig lige nu i en situation, hvor kunderne bevæger sig i nye retninger, og hvor kravene til mere direkte dialog er stigende. Det stiller høje krav til udviklingen af forretningen, og det er områder, hvor eksempelvis humanistiske kandidater kan bidrage med helt nye veje til øget viden,” siger chefkonsulent i Akademikerkampagnen Louise Bruun Rosenbaum.

 

Den påstand finder støtte i både konkrete eksempler og ikke mindst i tal fra erhvervsorganisationen DI, der flere gange har peget på værdien af højtuddannede i kampen for øget innovation.

 

Der er således klar sammenhæng mellem innovation og ansættelsen af højtuddannede, og ser man specifikt på ansatte med lange videregående uddannelser, er markant flere af disse ansat i de innovative virksomheder end i de ikke-innovative.

Der er således klar sammenhæng mellem innovation og ansættelsen af højtuddannede...

Udgangspunkt i konkrete behov
Louise Bruun Rosenbaum forklarer, at Akademikerkampagnen arbejder på flere planer for at sikre, at virksomhederne og akademikerne møder hinanden. Hovedvægten ligger dog på en opsøgende indsats.

 

“Her tager vi altid udgangspunkt i de konkrete problemstillinger eller projekter en virksomhed står med, og så udfordrer vi dem lidt på, hvilke kompetencer de egentlig har brug for, og om de måske kan dækkes af en kandidat med en anden baggrund, end først antaget,” siger hun.

 

Det var blandt andet tilfældet, da iværksættervirksomheden Nomadisk Af Natur – en tegnestue med fokus på byrumsinventar – var på jagt efter (endnu) en Cand. Merc. til at sætte yderligere fart på væksten. I stedet endte direktør og medstifter Niclas Rønne med at ansætte en ung antropolog, Katrine Nørgaard Staffolani.

 

“Jeg er selv uddannet Cand. Merc. og havde nok i første omgang tænkt, at det var i den retning, vi søgte. Men der er ingen tvivl om, at antropologien åbnede nye veje for os,” siger Niclas Rønne.

 

Han forklarer, at tilførlsen af de nye kompetencer medførte et forstærket fokus på sammenhæng mellem arkitektur, materialer og de mennesker, der i sidste ende skulle bruge projekterne. Et fokus som åbnede døre til en række store offentlige kunder og sendte virksomheden ind i et markant vækstforløb.

 

“Vi besluttede at give hende brede rammer hos os med mulighed for at kunne udvikle hele det antropologiske set up omkring produkter, og det var med til at vi fandt et ståsted som virksomhed, og gav os en række fordele i markedet, fordi vi kunne tilbyde mere holistisk tænkte projekter,” siger Niclas Rønne.

 

Dobbelt gevinst
Louise Bruun Rosenbaum genkender den erfaring og fremhæver forløbet som et eksempel på den win-win situation, der ofte opstår, når mindre virksomheder og højtuddannede kommer hinanden i møde. Noget, som Akademikerkampagnen arbejder for at få til at ske med oplysning målrettet både virksomhederne og akademikerne, der med kandidatdatabasen “Akademikerbasen” kan oploade deres C.V., hvis de er interesserede i en karriere i de private små og mellemstore virksomheder.

 

“Udfordringen er ofte, at virksomheder og akademikere ikke er opmærksomme på hinandens eksistens, og derfor arbejder vi både for at fortælle akademikerne, at der ligger nogle utroligt spændende karriereforløb og venter og for at fortælle virksomhederne, at det giver mening at tænke i akademikerbaner,” siger hun og fastslår:

 

“Det er afgørende at understrege, at det her – hverken for akademikeren eller virksomheden – på nogen måde er en plan B. Det er simpelthen muligheden for at skabe vækst i virksomheden samtidig med, at akademikeren får bragt sine kompetencer i spil.”