Regionens modebranche er i vækst

De kreative erhverv i Region Midtjylland er i vækst, melder en ny rapport. Men Aarhus skal huske at tænke langsigtet, så den gode udvikling ikke går i stå, siger direktøren for Headstart Fashion, Christian Chapelle.

 

Headstart Fashion og det nationale innovationsnetværk LD Cluster har fået udfærdiget en rapport om livsstilsbranchen i Region Midtjylland, det vil sige producenter af møbler, beklædning og øvrige designvirksomheder.

Rapporten viser, at regionens livsstilserhverv omsatte for 144,8 mia. kr. i 2014. Heraf tegner modebranchen sig for hele 57 pct.

Rapportens hovedresultater
 • Livsstilserhvervene i Region Midtjylland omsatte for 144,8 mia. kr. i 2014, heraf tegner mode/beklædning sig for 57 pct.
 • Den samlede omsætning i livsstilserhvervene er øget med 12 mia. kr. siden 2008.
 • Eksportomsætningen i livsstilserhvervene er gået frem fra 43 mia. kr. til 53 mia. kr.
 • I perioden 2012-2016 er livsstilserhvervenes fuldtidsbeskæftigelse øget med 6 pct.
 • Mode/beklædning er den største aktør i livsstilsbranchen med 57 pct. af beskæftigelsen i 2014.
 • Inden for mode og beklædning er antallet af akademikere steget med over 50 pct. fra 2008 til 2014.

Det er vigtigt, at politikerne forstår, at livsstilserhvervene faktisk er en stor industri. Især har modebranchen formået at være tilpasningsparat og har nu en højere omsætning end før krisen,« påpeger CEO hos Headstart Fashion Christian Chapelle.

Livsstilserhvervene er især dygtige til eksport. Midtjylland tegner sig for halvdelen af Danmarks eksport af beklædning og møbler. Igen skiller modebranchen sig positivt ud med en øget eksport.

58 pct. af Danmarks eksportomsætning i 2014 er skabt af store midtjyske modevirksomheder som Bestseller og Hummel.

»Tallene viser, at hvis du skal vækste, er Danmark for lille, du er tvunget til at tænke ud over grænserne. Derfor skal små virksomheder fra starten indtænke det internationale,« understreger Christian Chapelle.

Dygtige købmænd

Men det er ikke kun de store modefirmaer, der står for eksportfremgangen.

»Aarhus har et stort lag af mellemstore, ofte ejerledede virksomheder, der laver gode tal på bundlinjen. En af vores styrkepositioner er, at vi har dygtige købmænd i Region Midtjylland,« siger Christian Chapelle og nævner Risskov-firmaet LauRie og Bisgaard Sko, der holder til i Balticagade.

De små modeiværksættere støtter Headstart Fashion blandt andet ved at tilbyde billige lejemål i fondens lokaler på Aarhus Havn. Her er de automatisk medlem af brancheforeningen Dansk Mode & Textil, der kan hjælpe med bl.a. advokatbistand.

Headstart Fashion afholder også mange seminarer for iværksættere, i år med fokus på investering og salg.

»Via vores store netværk har vi også mulighed for at etablere uformelle mentorordninger, hvor vi matcher erfarne folk, der har tid og lyst til at hjælpe, med små iværksættere,« fortæller Christian Chapelle.

Akademikere ind i mode

I perioden 2012-2016 er livsstilserhvervenes fuldtidsbeskæftigelse øget med 6 pct. i Region Midtjylland. Mode og beklædning står for 57 pct. af beskæftigelsen i 2014, og her tegner sig en interessant udvikling for universitetsbyen Aarhus. I modevirksomhederne er antallet af akademikere steget med over 50 pct. fra 2008 til 2014.

»Modebranchen er kendt for sine mange autodidakte, der selv har bygget deres virksomhed op. Men man udvikler sin virksomhed ved at få de rette kompetencer i huset, og akademikerne kan være med til at optimere og systematisere processer,« siger Christian Chapelle.

Men antallet af akademikere er stadig relativt lavt i modebranchen, og Christian Chapelle ser gerne en udbygning af samarbejdet mellem Aarhus Universitet og modevirksomhederne i form af fælles forskningsprojekter og flere praktikophold.

Han peger på, at det kan blive et problem for modebranchen at kunne skaffe kvalificeret arbejdskraft nok i Aarhus.

Headstart Fashion
 • Etableret af Aarhus Kommune og er en del af Region Midtjyllands kreative vækststrategi, More.Creative, som Aarhus Kommune også støtter.
 • I dag er Headstart Fashion en erhvervsdrivende fond med Christian Chapelle som direktør.
 • Har til huse i Mindet 4, Aarhus Havn.
 • Målsætning: at gøre Region Midtjylland til Danmarks nye hotspot for mode og et knudepunkt, der binder modebranchen i regionen sammen og skaber relationer til resten af Danmark og udlandet.
 • www.headstartfashion.dk

»De store virksomheder er nødt til at rekruttere internationalt, derfor er det vigtigt at udvikle en attraktiv by, som udenlandsk arbejdskraft gerne flytter til,« siger Christian Chapelle og tilføjer:

»Den internationale omtale af Aarhus er eksploderet, men vi skal tænke på, hvordan vi fortsat udvikler byen, når kulturåret og alle de store byggerier er overstået.«

Flere små iværksættere

Region Midtjylland halter bagefter København, når det gælder antallet af små designvirksomheder.

»De små kreative iværksættere vil altid søge mod storbyerne. London har flere end København, og København har flere end Aarhus. Men Aarhus har et stigende antal kreative iværksættere, fordi byen er den største by i Jylland, som tiltrækker fra hele Jylland,« påpeger Christian Chapelle.

Han ser stadig et stort behov for at gøre Aarhus mere attraktiv for livsstilserhvervene.

»Aarhus er bagefter resten af regionen og København. Herning, Ikast og Brande har deres historik med produktion og har derfor godt fat. I København bliver der brugt millioner af kroner på modebranchen, så de kan afvikle store modeuger og lave nye tiltag som Copenhagen Fashion Summit. Dér savner jeg, at Aarhus også giver den en skalle,« siger Christian Chapelle.

Han peger på, at den nye rapport viser en positiv udvikling, som det kan betale sig at støtte op om, så den ikke går i stå.

Langsigtet strategi

»Man skal ikke skyde noget i gang, og så må det klare sig selv herefter. Hvis man skal bygge noget op for alvor, kan det ikke nytte, at man ikke har penge nok til at gøre sit arbejde. Jeg vil gerne være med til at lave en langsigtet strategi om, hvordan vi udvikler Aarhus inden for de kreative erhverv og især modebranchen, som er Headstart Fashions område,« siger Christian Chapelle.

Headstart Fashion blev i sin tid etableret af Aarhus Kommune og er en del af Region Midtjyllands vækststrategi for de kreative erhverv, More Creative, som Aarhus Kommune også støtter.

I april sidste år blev Headstart Fashion trukket ud af kommunalt regi og køres nu som en erhvervsdrivende fond, der har til huse på Aarhus Havn.

»Jeg tænker det her sted som en demo-model, et laboratorium, hvor man prøver et format af. På sigt kan demomodellen forvandles til et større inkubationsmiljø, der tilbyder flere ydelser, end hvad vi har mulighed for her. Behovet er der,« siger Christian Chapelle.

 

Tags:
,