Hvorfor ansætte en akademiker?

Egentlig kan det siges meget kort; Højtuddannede skaber dokumenteret vækst og udvikling i virksomhederne. Det ved vi gennem de mange gode erfaringer fra flere af de virksomheder, der har valgt at ansætte en eller flere højtuddannede gennem Akademikerkampagnen og vores samarbejdspartnere.

 

 

Kampagnen følger flere af virksomhederne og kan derfor se hvordan de vækster. Flere data-baserede undersøgelser dokumenterer, at virksomheder kan aflæse gevinsten ved at ansætte højtuddannede direkte på bundlinjen.

 

Konklusionerne i den seneste analyse fra Epinion viser, at der er flere klare gevinster for en virksomhed når den ansætter sin første akademiker. Analysen er baseret på tal fra Danmarks Statistik og viser tydeligt at det ikke bare er på bundlinjen der opstår positiv effekt – også antallet af ansatte påvirkes positivt:

 

  • En virksomhed, der ansætter sin første akademiker vil efter fem år have i gennemsnit 5,4 flere ansatte end virksomheder uden akademikere i medarbejderstaben. De nye job går i stort omfang til faglærte og ufaglærte.
  • Værditilvæksten for virksomheder der har akademikere ansat er højere. På fem år vokser værdien med 41% mere end i sammenlignelige virksomheder uden akademikere ansat. 
  • Endelig viser analysen, at virksomhederne der har en akademiker ansat, har 3,1% større chance for at overleve.

Analysen, som er udarbejdet for Djøf og AKA, understreger endnu engang den enorme værdi af, at små og mellemstore virksomheder løfter deres vidensniveau.

 

Selvfølgelig er der brug for håndværkere og specialister, men tallene viser helt tydeligt, at akademikere er afgørende, hvis man som mindre virksomhed vil skabe vækst. Og det gøres bedst når de forskellige fagligheder mødes og arbejder sammen om at finde frem til de mest optimale løsninger. De forskellige fagligheder er ikke hinandens modsætninger. Faglærte, ufaglærte og akademikere er hinandens forudsætninger – og det er i det tværfaglige samarbejde, at vi ser væksten, innovationen og de nye idéer der sætter gang i væksten opstå.

 

Både Akademikerkampagnen og flere af vores gode samarbejdspartnere tilbyder hjælp til virksomheder med at finde medarbejdere med de rigtige kompetencer. Og vi  opfordrer alle virksomhederne til at benytte de forskellige ordninger som f.eks. InnoBooster og Landdistriktsvækstpilot-ordningen – og de forskellige muligheder for praktik og løntilskud, der kan give støtte den første tid til virksomheder, der ansætter akademikere.