Ansæt en landdistriktsvækstpilot

Vurderingskriterier?

En landdistriktsvækstpilot har en videregående uddannelse og skal hjælpe mindre virksomheder i landdistrikter med at skabe vækst og beskæftigelse.

 

Hos Innovationsfonden kan du altid finde helt opdaterede regler for landdistriktvækstpiloten. Find dem her.

 

 

Ansøgninger om midler til en landdistriktsvækstpilot vurderes efter følgende kriterier:


Nyhedsværdi
Får din virksomheden tilført ny viden? – hvor anderledes er landdistriktsvækstpilotens uddannelses-/kompetenceprofil i forhold til de nuværende ansatte?

Skal landdistriktsvækstpiloten lave nye udviklingsaktiviteter i virksomheden? Løfter landdistriktsvækstpiloten en eller flere opgaver, som ikke bliver løftet i din virksomhed i dag?

Skabes der med landdistriktsvækstpiloten nye udviklingsmuligheder for virksomheden?


Forretningsmæssigt potentiale og gevinst
Er det tydeligt, hvordan din virksomhed forventer at tjene penge på det, som landdistriktsvækstpiloten skal arbejde med – med det samme eller på sigt?

Er der en realistisk forventning til det forretningsmæssige potentiale?

Er der beskæftigelsesmæssige gevinster ved projektet, forventes der flere ansættelser?


Økonomisk effektivitet og gennemførsel
Vurderes projektet at kunne gennemføres med din virksomheds ressourcer og landdistriktsvækstpilotens kompetencer?

Vurderes gevinsten at stå mål med investeringen fra Innovationsfonden?