Ansæt en landdistriktsvækstpilot

Udbetaling af tilskud

En landdistriktsvækstpilot har en videregående uddannelse og skal hjælpe mindre virksomheder i landdistrikter med at skabe vækst og beskæftigelse.

 

Hos Innovationsfonden kan du altid finde helt opdaterede regler for landdistriktvækstpiloten. Find dem her.

 

 

Projektet har startdato den første dag, hvor landdistriktsvækstpiloten er ansat (den 1. i en given måned). Den første udbetaling på tre måneders tilskud (37.500 kr.) foretages umiddelbart efter startdatoen, og herefter udbetales midlerne kvartalsvist efter modtagelse af lønsedler for den foregående tre-måneders periode. I slutningen af projektet tilbageholdes der dog 15  % af den samlede bevilling, som først udbetales, når de sidste lønsedler og en evaluering er modtaget.  

 

Virksomheden er bevillingshaver og er ansvarlig overfor Innovationsfonden i alle forhold vedrørende bevillingen. De nærmere betingelser for udbetaling af tilskud vil fremgå af bevillingsbetingelserne.