Ansæt en landdistriktsvækstpilot

Offentliggørelse af oplysninger

En landdistriktsvækstpilot har en videregående uddannelse og skal hjælpe mindre virksomheder i landdistrikter med at skabe vækst og beskæftigelse.

 

Hos Innovationsfonden kan du altid finde helt opdaterede regler for landdistriktvækstpiloten. Find dem her.

 

 

Når din ansøgning bliver godkendte, vil Innovationsfonden offentliggøre ansøgers navn og projektets titel i en bevillingsoversigt på fondens hjemmeside. Derfor skal din virksomhed være opmærksom på, at ansøgningens titel ikke bør indeholde oplysninger, der anses som forretningsfølsomme.


Ansøgere skal endvidere være opmærksomme på, at der kan blive anmodet om aktindsigt i indsendte ansøgninger. Såfremt dette sker, vil Innovationsfonden i dialog med ansøger sikre, at der ikke udleveres forretningsfølsomme oplysninger eller andre oplysninger i øvrigt, der i henhold til loven ikke kan udleveres.