Værdigrundlag

Akademikerne har i samarbejde med Akademikerkampagnens styregruppe nedfældet det værdigrundlag, der er bærende for kampagnens succes.

Hvad gælder for virksomheder

 • Akademikerkampagnens formål er at skabe vækst og innovation i Danmark gennem akademisk jobskabelse i små og mellemstore virksomheder.

 

 • Akademikerkampagnen er ikke en salgskampagne – det er en informationskampagne med henblik på at skabe det direkte møde mellem virksomheder og akademikere.

 

 • Akademikerkampagnen tilbyder inspiration og vejledning om værdien af akademiske kompetencer i private virksomheder.

 

 • Akademikerkampagnen kan hjælpe den enkelte virksomhed med at rekruttere relevant arbejdskraft, enten gennem egen CV-base eller gennem vores samarbejdspartnere (a-kasser, uddannelsessteder, jobcentre eller andre aktører).

 

 • Akademikerkampagnen er baseret på frivillig deltagelse. Virksomhederne kan derfor altid være sikre på, at de kandidater, de møder, er motiverede for at arbejde i mindre virksomheder.

 

 • Akademikerkampagnen er netværksbaseret. Forgreningen af samarbejdspartnere gør, at virksomhederne ikke går forgæves ved at henvende sig til enten Akademikerkampagnens sekretariat eller samarbejdspartnere. Der vil altid være et led mere at henvende sig til, hvis virksomhedens behov ikke kan umiddelbart kan tilfredsstilles.

Hvad gælder for kandidater

 • Akademikerkampagnens formål er at skabe vækst og innovation i Danmark gennem akademisk jobskabelse i små og mellemstore virksomheder.

 

 • Akademikerkampagnen er erhvervsrettet. Det er virksomhedernes behov, der er udgangspunktet for dialogen om akademikernes kompetencer.

 

 • Akademikerkampagnen er baseret på frivillig deltagelse. Det er frivilligt for kandidaterne at tage imod job, der bliver skabt gennem kampagnen. På samme måde er det frivilligt for samarbejdspartnere at være med til at skabe disse job.

 

 • Akademikerkampagnen betragter tilskudsordninger, 4-ugers-virksomhedspraktik og kurser som værktøjer, der kan åbne vejen for ordinær beskæftigelse i det private erhvervsliv. Virksomhedsrettet aktivering vil aldrig være et mål i sig selv.

 

 • Akademikerkampagnen vil udfordre kandidaternes normale forståelse af deres uddannelses anvendelsesmuligheder. Sigtet er at udvikle nye billeder på, hvordan akademiske færdigheder kan bringes i spil i mindre private virksomheder.

 

 • Akademikerkampagnen tilbyder et nyt vindue for at synliggøre den enkelte akademikers kompetencer gennem markedsføring, events og matchning.