Ansæt en landdistriktsvækstpilot

Hvilke virksomheder kan søge?

En landdistriktsvækstpilot har en videregående uddannelse og skal hjælpe mindre virksomheder i landdistrikter med at skabe vækst og beskæftigelse.

 

Hos Innovationsfonden kan du altid finde helt opdaterede regler for landdistriktvækstpiloten. Find dem her.

 

 

Virksomheder der ligger inden for EU-kommissionens definition af en SMV (små og mellemstore virksomheder), som har adresse i et landdistrikt, og som opfylder Innovationsfondens adgangskriterier kan søge om midler.
EU-Kommissionens definition af en SMV:
En virksomhed der har under 250 ansatte samt en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR. årligt eller en årlig samlet balance på maksimalt 43 mio. EUR.
Hvis en virksomhed indgår i et koncernfællesskab, gælder kravene for hele koncernfællesskabet. Virksomheden indgår i et koncernfællesskab, når en den har mere end 25 % af kapitalen eller stemmerettighederne i en anden virksomhed. Læs mere om koncernfællesskab og EU’s SMV-definition her. og i ‘Brugervejledning til definitionen af SMV’er‘:  


Definition af et landdistrikt:
Landdistrikter er i landdistriktsvækstpilotordningen defineret som en række kommuner, og virksomheder med adresse i en af disse kommuner kan søge.
Innovationsfondens adgangskriterier:
Innovationsfonden lægger vægt på, at de virksomheder, der får midler til at ansætte en landdistriktsvækstpilot har egne ressourcer til at følge op på Innovationsfondens investering.


Det er derfor et krav, at virksomheden har enten:
- En årlig omsætning på mindst 2 mio. kr. (senest afsluttede regnskabsår)
Eller
- Tiltrukket mindst 500.000 kr. i ekstern finansiering inden for de seneste tre år.


Der kan ikke bevilges midler til:
- Virksomheder under tvangsopløsning, konkurs, frivillig likvidation eller i betalingsstandsning.
- Virksomheder der er ejet med mere end 10 % af stat, regioner eller kommuner. Virksomheder, der er ejet af Styrelsen for Forskning og Innovation, universiteter eller andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner er undtaget fra denne begrænsning. Dog må en forsknings- eller uddannelsesinstitution maks. eje 50 % af virksomheden, hvis den skal opfylde SMV-definitionen.