Ansæt en landdistriktsvækstpilot

Hvem kan blive pilot?

En landdistriktsvækstpilot har en videregående uddannelse og skal hjælpe mindre virksomheder i landdistrikter med at skabe vækst og beskæftigelse.

 

Hos Innovationsfonden kan du altid finde helt opdaterede regler for landdistriktvækstpiloten. Find dem her.

 

 

Personer med en videregående uddannelse kan ansættes som landdistriktsvækstpiloter.

En videregående uddannelse er enten en ‘kort videregående uddannelse’ – ofte fra et erhvervsakademi, en ‘mellemlang videregående uddannelse’ – ofte fra en professionshøjskole eller en ‘lang videregående uddannelse’, som er en uddannelse fra et universitet. Se mere om videregående uddannelser her: http://akkr.dk/akkreditering/videregaende-uddannelser/

En landdistriktsvækstspilot må ikke have været ansat i den pågældende virksomhed i et tilsvarende ansættelsesforhold indenfor de seneste to år, og personen må først ansættes efter en evt. bevilling fra Innovationsfonden.