AccordionTest1

Brancher

IT og Teknologibranchen er kendetegnet ved specialister, der er rigtig dygtige til at udvikle it løsninger, men sjældent har blik for strukturering af den daglige drift og de administrative processer. IT og Teknologivirksomhederne udbyder unikke produkter og ydelser med en stadig større efterspørgsel i en teknologisk udvikling der foregår i turbofart, og det er derfor en branche i hastig vækst. Og vækst kræver struktur og planlægning for at være en positiv udfordring for både ledelse og medarbejdere. Men ofte kan det knibe med at have styr på den organisering af virksomhedens drift og processer, der danner platform for en sund vækst – og der er derfor behov for at tilføre nye kompetencer der kan tage sig af den opgave. Mange akademiske fagligheder kan bidrage med 360 graders overblik, sans for strukturering og planlægning – og det er bla. de kompetencer der skaber værdi for virksomhederne.
Accordion Sample Description